Teknik Servis Müdürü Görev Tanımı

Teknik Servis Müdürü Görev Tanımı

Görevin Amacı:

Teknik servis hizmetlerinin tanımlı yönetim sistemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini ve Yedek parça ve servis hizmetleri satışı için koordinasyonu sağlamak.

Ana Sorumluluklar:

 • Kurulum, devreye alma kontrolleri ve devreye alma için gerekli faaliyetleri planlamak ve yönetmek.
 • Genel müdüre sorumluluğundaki görevler konusunda raporlamada bulunmak.
 • Periyodik bakımların gerçekleştirilmesi için gerekli planlamanın ve koordinasyonun yapılmasını sağlamak, bakımın belirlenen plan çerçevesinde en uygun maliyetle kendi bünyesinde veya dışarıda yapılması için gerekli izleme ve takip sistemini uygulamak.
 • Cihazların bakım onarımıyla ilgili her türlü satın alma ihtiyaçlarını belirlemek ve teminini sağlamak.
 • Kurulum, Bakım ve Onarım esnasında meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda ve en uygun maliyetle giderilmesi için gerekli yönlendirme ve organizasyonu yapmak.
 • Atölyenin yönetimi için gerekli faaliyetleri planlamak ve uygulatmak.
 • Müşterilerin teknik şikayetlerini almak ve çözüme kavuşturmak.
 • Servis sözleşmeli müşterilerin periyodik bakım sürelerini takip ederek, zamanı gelen bakımlar hakkında gerekli servisin planlanmasını sağlamak.
 • Servis kayıtlarının düzenli olarak, TEKSER ERP yazılımında dosyalanmasını sağlamak.
 • Müşterilerin talepleri doğrultusunda, cihazlarının bakımı ve onarımını, belirlenen termin süresinde en uygun maliyetle kendi bünyemizde veya müşterinin yerinde yapılmasını sağlamak.
 • Kalibrasyon faaliyetlerinin periyotlarını belirlemek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Teknik Servis kapsamında ihtiyaçları tespit etmek.
 • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
 • Teknik Servis Müdürlüğü görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
 • Teknik Servis Müdürlüğü görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
 • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.
Başa dön