Satınalma Eğitimleri

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

– Stok kavramı ve amacı,

– Tedarikçi yönetiminde envanter,

– Stok Yönetimi ve stok tipleri,

– Stok kontrolünün önemi ve sistem geliştirme,

– Stok seviye analizleri,– Stok maliyet kavramları,

– Sipariş,

– Maliyet – Emniyet Dengesi,

– Dağıtım kaynak planlaması,

– Depolama kavramı,

– Depo kurulması,

– Depo içi tasarım ve yerleşim planı,

– Stok yerleştirme,

– Malzeme yönetimi,

– Ekipman seçimi,

– Depo güvenliği,

– Depo faaliyetleri.

-Cost  ve bütçe.

 

Satınalma Temel Performans Göstergeleri

Satınalma organizasyonunun performansını ölçmek için bir çok değişik performans göstergesi vardır. Geleneksel olarak pazarlıklarla maliyet düşürme bunların başında yer almaktadır. Ancak bu çoğu zaman bir tuzaktır, çünkü düşen fiyatın şirket sonuçlarına ve karlılığına yansıması her zaman görülemeyebilir. Anlaşma yapılan fiyatların doğru şekilde uygulanması da pazarlık yapmak kadar satınalma bölümleri için önemli bir ölçüttür.

Satınalma bölümü ve çalışanları için belirlenebilecek değişik performans göstergesi örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Pazarlıkla fiyat düşürme 
 2. Maliyet düşürme uygulaması
 3. Kontratlı harcama % artırma
 4. Maliyetten kaçınma
 5. Satınalma geri dönüşü ROI artırma = tasarruf/operasyonel maliyet
 6. Harcamanın % 80’ini temsil eden tedarikçi %’si düşürme
 7. Tedarikçi performansı (fiyat, süre, kalite, servis, teknoloji vs.)
 8. Tedarikçi kaynaklı innovasyon
 9. Kontrat uyumu
 10. Doğru gelen sipariş %’si
 11. Doğru gelen fatura %’si
 12. Fatura sayısı
 13. Rekabete dayalı alımların%’si
 14. İç müşteri geri bildirimi

Bu göstergelerden 3 – 5’ini seçmek iyi bir başlangıç olacaktır, ve satınalma organizasyonunun kattığı değeri daha görünür hale getirmek için bu göstergeleri şirketin finansal hedeflerine bağlamak gerekir. Örneğin: Uygulanan maliyet düşürme projeleri şirket karlılığına ne kadar etkiyaptı? Şirketin hisse fiyatlarını nasıl etkiledi? Satınalma organizasyonunun yaptığı işi şirket boyutunda değerlendirmek satınalma konusunda anlayış ve değeri artırmak için çok katkı sağlayacaktır.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DEĞERLİ SATINALMA MÜDÜRLERİ 

Tedarikçi seçiminde en önemli unsur referanslarının güvenli olmasıdır.

Günümüz teknoloji çağında hemen her firmanın internet sitesi olduğunu düşünerek bu firmalara rahatlıkla ulaşabilir, firmalar hakkında internet sitelerinin içeriğinden ve dahası internet sitelerinin kalitesinden bile az çok bilgi sahibi olabiliriz .

Firmalar genellikle internet sitelerinde Referanslar bölümü oluşturur ve daha önce iş yaptığı firmaların hepsini düzenli olarak bu bölüme eklerler.Tabi ki bu unsur Uzman Satın almacı için yeterli olmamalıdır.

Örneğin büyük bir alım yapacaksınız, incelediğiniz firmanın web sitesinde A firması B firması diye bilindik veya kurumsal firmalar göze çarpıyor, bu durumu o firmalarla direk olarak bağlantıya geçip firma bilgilerini teyit etmeliyiz ki olası bir problemi önlemiş olalım.

Özellikle büyük alımlarda; İş bitirme belgeleri ve yeterlilik belgelerini istemeli, ayrıca ulaşabildiğimiz kadar önceden çalıştığı firmalarla bağlantıya geçerek, firma hakkında detaylı bilgiler almalıyız.

Bunun yanında işin teslim süresi, ödeme koşulları gibi hususlarda çok önemlidir.

Alımı gerçekleştirdiğimiz Mal/Malzemenin veya Hizmet alımının zamanında ve doğru şekilde ulaştırılmaması, işlerimizin aksamasına, zaman kaybına ve en önemlisi zarar etmemize neden olabilir.

Ne yazık ki dürüst ve iş ahlakına uygun Ticaret yapmayan her firma, diğer tedarikçilerin de zan altında kalmasına sebep olabiliyor.

Bu yüzden Satın alma Uzmanı her durumu değerlendirmeli, hiç bir detayı atlamamalıdır.

Satın alma Uzmanıyım, Portföyüm oldukça geniş, hiç bir problemle karşılaşmam düşüncesi ile değil, Her Mal/Malzeme ve Hizmet temininde daha dikkatli ve detaycı olmalıdır.

Aksi halde; “Kırk gün kırda gezersin, Bir gün Kurt’a rastlarsın”  kırk günlük birikimi, bir günde kaybedersin..

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Satınalmada Başlıca Tuzaklardan korunma 

– Şirketler iş sonuçları açısından en uygun sonucu verecek performans göstergeleri belirleyemeyebiliyorlar. Örneğin: En düşük fiyatı veren tedarikçi şirket için en doğru seçim midir? Tedarikçi ile çalışmak nakit akışını, stokları ve kaliteyi nasıl etkiliyor?

– Şirketler çoğunlukla ayrı ayrı bölümler için geçerli olan fonksiyonel performans göstergeleri tanımlıyorlar. Bu da yine en uygun sonuçlara ulaşılmasını engelliyor. Bölümler arası çalışma ve ortak performans göstergeleri üzerinde durmak organizasyonun birlikte çalışarak ortak hedeflere ulaşmasını sağlar.

– Satınalma bölümleri çoğunlukla fiyat düşürme üzerinden değerlendiriliyor. Tasarrufun uygulaması ise unutuluyor. Tasarrufların hayata geçirilmesi beklediğinizden fazla değişim gerektiriyor olabilir.

– Şirketler ulaşılması kolay performans göstergeleri tanımlıyorlar. Sürekli gelişimi hayata geçirmek için organizasyonunuzun sınırlarını zorlamalısınız. Her bir performans göstergesi için değişik seviyede hedefler tanımlayabilirsiniz. Hedef ve esnetilmiş hedef gibi. İnsanların neler yapabileceğine şaşıracaksınız.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Otel kanal yönetimi neden önemlidir?

Oteller her ne kadar mükemmel ve sınırsız hizmet sunsalar dahi müşterilerine ulaşamamaları durumunda bu hizmeti sürdüremezler. Bu sebeple oteller çeşitli kanalları kullanarak müşterilerine ulaşmalıdır. Böylece kendilerini, hizmetlerini, özelliklerini sundukları fırsatları daha iyi anlatabilir ve bir kitle edinebilirler. Edindikleri kitleden gelecek rezervasyon talepleri ise ayrıca yönetim gerektirmekte ve düzenli olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Otel kanal yönetimi sayesinde güvenilir ve online bir alt yapı ile bu ihtiyaçlarını karşılamaları tüm oteller için avantajlı olmaktadır. Eğer manuel yöntemlerle bu durumu ilerletmeye çalışırlarsa genel olarak aksama sıkıntı ve birimler arası koordinasyonsuzluk ortaya çıkar ve otellerin sundukları hizmet standartında düşmeye sebep olabilir. Rezervasyonlar çakışabilir, aynı oda iki kere satılabilir ayrıca erken rezervasyon gibi avantajlar müşterilere geç ulaştırılabilir ve etkili olmayabilirler. Bu sebeple çeşitli otel kanal yönetimi yazılımları geliştirilmiş olup, pek çok otel bu yazılımları kendi bünyelerinde kullanmaktadırlar. Bu yazılımlar genel olarak online kanalları da kapsamakta ve hem online hem offline satış kanallarını yönetmek için kullanılabilmektedirler. Kimi otel kanal yönetimi programları internet tabanlı hizmet sunmakta olup, bu hizmet ile pek çok birimin kolayca koordineli çalışmasını sağlarlar. Gelen talepler kolayca takip edilebilir, rezervasyonlar birbirleri ile çakışmadan alınır ve böylece gelecek müşterilere en iyi hizmet kesintisiz olarak sunulabilir. Ayrıca bu yazılım içindeki entegre online kanallar ile de daha geniş bir kitleye hitap ederler.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

SATINALMADA Sözleşmeyi Anlaşılır Tutun!

Belirgin bir dille ve açık bir dilin kullanıldığı bir sözleşme hazırlama faaliyeti başarılı sözleşme yönetimine önemli katkılarda bulunur. Bu durum tedarikçinin performans gereksinimleri söz konusu olduğunda daha da önem kazanmaktadır. Performans gereksinimleri açıkça belirlenmemişse sözleşme yönetimi sorun haline gelecektir. Sözleşmenin aynı zamanda tedarik yönetiminde yetkili temsilcileri de içermesi gerekir.

Bu konuyla ilgili aşağıdaki bölümü inceleyebilirsiniz:

Yönetsel Yetki: Satın almacı kendi namına hangi personelin yetkili olacağını ve yürüteceği görevleri aşağıdaki aşamalar doğrultusunda belirleyebilir.

Faaliyet alanını açıklayın ve bu sözleşme altında yürütülecek işleri belirleyin.
İşin çalışma programına uygun ilerleyip ilerlemediğini izleyin.
Performansı izleyin ve eksiklikleri ve uygunlukları rapor edin.
Devam eden çalışmalarla ilgili raporları elde edin ve değerlendirin.
Diğer hükümlerde uzlaşılan işler için “İşi Durdur” emirlerini verin. Bu tür temsilciler sözleşme üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yetkisine sahip değillerdir. Sözleşme düzenleme yetkisi orijinal sözleşmeyi hazırlayan satın alma ofisindedir. Yönetsel yetkiye sahip olan personelin isimlerinin sözleşmede yer alması faydalı olabilir.Eğer bu mümkün değilse ya da sürekli değişiyorsa, bu durum sözleşmeye ek olarak bir mektupta belirtilebilir.
Sözleşme Yönetiminde Önemli Unsurlar
Sözleşmede açık bir dil kullanılması zorunlulukken, bu sözleşme dikkatli bir şekilde yönetilmediği takdirde en iyi yazılmış sözleşmenin bile değeri sınırlıdır. Tüm unsurları içermese de aşağıda başarılı bir sözleşme yönetimi için önemli unsurlar bulunmaktadır.

Tedarikçi ve satın almacı arasındaki etkili yazılı iletişim, etkili sözleşme yönetiminin anahtarıdır. Giden ve gelen tüm yazışmalar kaydedilmelidir.
Performans değerlendirmelerinin erken başlaması performans problemlerinin erken teşhisini sağlar. Performans planları sözleşmelerdeki önemli noktalar hakkında detaylı bilgi sağlayarak, tedarik yöneticisinin bu noktalardaki performans problemlerini teşhis etmesini sağlamalıdır.

Başa dön