Mustafa Kurt

PERSONELİN İŞİNE VE İŞ YERİNE BAĞLILIĞINI ARTIRMANIN YOLLARI

Bir önceki yazıma biraz daha değinmek istedim. Endüstriyel alan işletmesinde (kurumsal) 28 yılım  geçti. Bu alanla (kurumsal) , turizm sektörünü karşılaştırdığımda endüstriyel alanda çalışanın işine ve işyerine bağlılığı yüzde seksen  daha fazla olduğunu gördüm. Ülkemizdeher sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de çalışanın memnuniyetsizliği hat safhada…       Yüzde 70’i işletmeden hiç memnun değil ya da sonradan memnuniyetini kaybetmiş. Bu nedenle çalışanın işine ve işyerine bağlılığını artırmanın işyeri yönetici ve işverenlere büyük iş düşmektedir…   Bağlılığı ve sadakati artırmanın yolları; Çalışana benim değil, bizim iş yerimiz dedirtmek, Her başarılı personel takdir ve taltif edilmelidir, İşletmenin önemli bir bireyi olduğunu bilmeli, hissettirilmeli, Çalışanlar yapılan sosyal yardımlar da asla ayrıcalık yapılmamalı, Hatta yeni işbaşı yapmış personel ya da stajyer dahil ayrım yapılmamalıdır.   Örneğin ramazan paketi dağıtılan bir işyerinde yeni işbaşı yapmış personel de bundan yararlandığında iş yerine bağlılığın yanında sadakat duygusu da olacaktır.   Çalışanların yöneticilerle bir arada olmaları sağlanmalı sosyal aktivitelerle iş stresi atılmalıdır.   Çalışma saatleri uzun süreli, performansı düşürecek şekilde olmamalıdır. Fazla çalışma süresi çalışanın performansını ve verimini düşürdüğü gibi memnuniyetsizliği de artırır.   Çalışanın başarısına ve her güzel verimine teşekkür edin. En güzel takdirdir teşekkür. Yönetim tarafından farkedilmek ve kabul görmek çalışanların işyerine güvenle beraber bağlılığı da artırır.   Ekip ruhunu oluşturun. Takım çalışmasına önem verin, şeffaf olun. Yönetimin şeffaflığı yüzde 94 çalışanın memnuniyetiyle yakından ilgilidir.   Çalışanların işyerine bağlılığını sağlamak için bir çok kriter bulunmaktadır. Bu kriterler kuşaklara göre de değişiklik göstermektedir. Özellikle Y ve X kuşağı için önemli olan kariyer gelişimleridir. Çalışanların iş yerlerine bağlılığını düşüren veya yükselten genelde ilk yöneticilerin davranış ve tutumlarıdır. Çalıştığınız şirket size iyi bir ücret veriyor olabilir fakat ilk yöneticiniz motivasyonunuzu azaltıyor veya yok ediyorsa bağlılıktan söz edilemez.   Böyle durumlarda çalışanlar şirketi değil yöneticilerini terk ediyorlar.   Diğer bir konu çalışanlar kendi yaptıkları iş alanında sorumluluk almak ister ve işlerini daha ileriye taşımak isterler. Eğer çalışanlara sorumluluk vermez ve onları belli bir alana hapsederseniz böyle bir durumda da bağlılıktan söz edemezsiniz.

Hay Group’un yaptığı araşatırmaya göre bağlılık ve motivasyonu en fazla artıran dört etkeni şöyle sıralıyor:

·         Açık ve saydam kariyer yolları.

·         Gelişim fırsatları.

·         Üstün performansı ortalama performanstan ayıran takdir (ücret de dahil).

·         Açık yönlendirme ve güven sağlayan yönetim tarzları.

Çalışan bağlılığını sağlamak için öncelikle çalışanların tatmin edici bir ücret ve yan haklara sahip olmaları ayrıca işlerini yapmaya uygun bir iş ortamları olmalı. Yönetim kültürü ve yönetici profilinin de çalışan bağlılığı üzerinde çok büyük etkisi var. Adil, dahil eden, takdir eden şeffaf bir yönetim kültürü, keyifli iş ortamları, sosyal aktiviteler, yurtdışında kariyer imkanları, iş-özel yaşam dengesini sağlamaya yönelik uygulamalar çalışan bağlılığını arttıran uygulamalar.   Bu bölümde başka konuya yani sevdiğim takdir ettiğim işverenden bahsedeceğim.   Otel Satınalma Müdürler Eğitim Derneği (OSMED) Yönetim Kurulu Başkanımızın düzenleşmiş olduğu otel çalışanlarının eğitimi konulu panelde söz aldığımda başkanıma şu isteğimi ilettim. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin sayın üyelerini de eğitim programlarımıza davet etmeliyiz, bunun turizmdeki kaliteyi birlikte yüksek seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum.   Bu yıl Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği’nin düzenlemiş olduğu gastroekonomi zirvesine katıldığımda burada çok hoşuma giden ve heyecanla izlediğim bir oturum da Big Chief’in ceosu, patronu saygıdeğer hanımefendi Gamze Cizre’linin konuşması çok hoşuma gitmiş ve onu dinlemekte büyük keyif almıştım. Bir projede Trakya’da ve Anadolu’da köylü kadınlarla işbirliği yaptığını organik ürünler yetiştirmelerini sağlayarak bu ürünleri Türkiye’deki 52 işletmesinde müşterilerine sunulduğu anlattı. Bu proje ile hem Anadolu kadınlarının kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağladığı gibi tarımın da canlanmasına yardımcı oldukları aşikardır.

İşveren İşci işbirliği ile güzel çalışma ortamları sağlanması dileğimle.

Saygılarımla, Mustafa KURT  / Ramada İstanbul Taksim

Başa dön