İş Güvenliği ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Güvenlik, tehlikeden korunmak demektir. Bundan bizim konumuzla ilgili olarak, hem kendimizi hem de konukları kazalardan, yiyecek zehirlenmelerinden ve Diğer tür yaralanmalardan korunmayı anlamak gerekir.Yiyecek ve içecek endüstrisi, Çalışanların ve konukların uğradıkları kazalar göz önüne alındığında hiç de iyi bir une sahip değildir. Bunun nedeni işin kazalara çok müsait bir alan olmasıdır. Bu yüzden güvenlik konusunun önemle dikkate alınması gereklidir. Aşağıdaki verilen araştırma sonucu da bu konunun önemini vurgulamaktadır.

Araştırmaya göre;

Yiyecek sektöründeki kazaların% 90′ı çalışanın İşini bir an önce bitirmek için acele etmesinden kaynaklanmaktadır.

Yiyecek ve içecek işletmelerinde kazaların meydana Geldiği alanlar ve yüzdeleri şunlardır:

% 34′ü yiyecek servisi,

% 21′l yiyeceğin pişirilmeye hazırlanması,

% 16′sı mutfak ve servis araçlarının kullanımı,

% 12′si yiyeceğin pişirilmesi.

Bu kazalar tabii ki çalışana ve İşletmeye zarar vermektedir. Çalışan Fiziki ve manevi (konuk önünde olursa utanma) zarar görürken, işletme de verim Düşüklüğü, hasar, sigorta, onarım vb. gibi konularda zarar görmektedir. Bu kazaların en kötüsü olan “yangın” ile karşılaşıldığında ise kaybı olabilir gibi telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelebilmektedir.

GÜVENLİ bir ortamda ÇALIŞMA

Servis bölümlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için aþaðýdaki konulara dikkat edilmelidir:

1 – Kazalara neden olmamak için bütün işler tam olarak bilinmeli ve uygulanmalıdır.

2 – Çalışma alanlarında güvenliği etkileyecek konularda dikkatli olunmalıdır. Örneğin, servis personeli Kirli tabak ve takımları üst üste yığmak yerine hemen bulaşıkhaneye götürmelidir.

3 – Onarım gerektiren bir yer varsa hemen ilgililere haber verilmelidir. Örneğin, halıdaki yırtık veya zeminde çıkmış bir Fayans takılıp düşmelere, yıpranmış bir elektrik  Kablosu Yangına sebep olabilir

4 – Önemsiz gibi görülse bile herhangi bir kaza Amire rapor edilmelidir.

 

Servis Alanlarında Görülen Kaza Türleri;

1 – Yanık ve haşlanmalar,

2 – Düşmeler,

3 – Kesikler,

4 – Elektrik çarpmalarıdır.

Bunları önlemek için aþaðýdaki konulara dikkat edilmelidir.

l-Yanık ve haşlanmaları engellemek için;

-Sıcak tava, ısıtıcı, gaz ve ispirtolu ocakların kullanılmasında dikkatli olunmalıdır.

-Sıcak ısıtıcı ve ocaklar kullanılmadıkları zaman kapalı tutulmalıdır.

-Tava Sapı gibi takınılabilecek araçlar, geçenlerin takılmayacağı bir şekilde konulmalıdır

-Sıcak Tabaklar kuru bezle tutulmalıdır.

-Kibrit kullanırken dikkatli olun-malıdır.

Masa ve büfedeki yanan mumların Yangına neden olmaması için tedbir alınmalıdır.

2 – Düşmeleri engellemek için;

– Zeminler temiz ve kuru tutulmalıdır.

– Tepsiler fazla yüklenmemelidir. Çok yüksek, devrilebilecek araç-gereç ve malzemeler tepsilerde taşınmamalıdır.

– Zeminde ayağa takılıp, düşmeye neden olacak her türlü madde kaldırılmalıdır. Örneğin, Kirli örtü, peçete vb.

– Kapılar dikkatli açılıp kapanmalı, yanlış Yönden girilmemelidir.

-Taşınan madde, taşıyanın görüşüne engel olmamalıdır.

-Ağır Yük taşırken Gerekiyorsa yardım istenmelidir.

– Koşmamalı, daima yürünmelidir.

3 – Kesikleri engellemek için;

– Bıçakları kullanırken dikkatli olunmalıdır.

– Keskin Araç-Gereçler servis alanlarından uzakta tutulmalıdır.

– Kırılmış bardak ve Tabaklar dikkatli bir şekilde en kısa sürede temizlenmelidir. Keskin parçalar gazete gibi bir kâğıda sarılarak çöp sepetine konulmalıdır.

4 – Elektrik çarpmalarını engellemek için;

-Elektrikli aletleri kullanırken eller kuru olmalıdır.

-Alet kullanılmadığında, onarım yaparken veya temizlerken anahtar kapatılmalı, fiş prizden çekilmelidir.

-Tüm elektrikli aletler düzenli olarak kontrol edilmeli, çalışır durumda olmaları sağlanmalıdır. Arızalı ise üzerine kullanılmamasını belirten bir işaret veya bırakılmalıdır değil.

YANGIN

Güvenlikle ilgili en önemli konu yangınlardır. Ve büyük maddi hasara neden olabilir kaybına olabilir. Otele veya restoranımıza gelen her konuda kendilerim bizim ellerimize teslim ederler Konuklar. , Sağlık tehlikesinden korumak, işletmenin sorumluluğundadır her türlü Kazadan Onları. Yangınlar olabilir kaybına da neden olabileceği için boyutu canım emanet etmiş onlarca, yüzlerce kişiyi düşündüğünüzde konunun önemi daha iyi anlaşılır. Burada söz konusu olan sadece Konuklar değildir. Çalışanları da buna ilave etmek gerekir.

Yangının büyüğü küçüğü olmaz. Onu küçük yangın, Büyümeye hazır bir yangın demektir. Zamanında müdahale edilmediğinde hemen büyür.

Bir ateşin yanabilmesi için üç temel maddenin bir arada olması gerekir. Bunlar; Yanıcı madde, oksijen ve Yakıcı maddedir.

Ateşin bu şekilde oluştuğunu bilmek bize iki konuda Yol Gösterici olur:

l-Bu maddeleri yan yana getirmeyerek ateşin oluşmasını, dolayısıyla yangını önleyebiliriz.

2 – Yangın oluşmuş ise bu maddelerden birini keserek ateşi söndürebiliriz.

l-Yangını Önleme YÖNTEMLERİ

– Elektrik kabloları ve prizlere çok fazla elektrikli alet bağlanmamalıdır. Fazla elektrik çekildiğinde kablo ısınıp kısa devre oluşur. Kısa devre gerekli Yakıcı maddeyi, kablonun plastik malzemesi de Yanıcı maddeyi oluşturur ve Yangına neden olabilir.

KISA DEVRE + KABLONUN PLASTİK MALZEMESİ + OKSİJEN = YANGIN

– Aletler ödül yakın olmalı, çok uzun Kablolar kullanılmamalıdır.

Uzun kablolarda kablonun yaratacağı direnç, kablonun ısınmasına neden olur.

– Konukların sigara içtiği alanlara kül tablaları konulmalıdırKül tablası bulunmadığında sigara izmaritleri çevreye atılabilir. Bunlardan sönmemiş olanlar Yanıcı bir madde île bir araya geldiğinde yangın çıkabilir. Çalışan elemanlar da gösterilen yerlerde sigara İçmeli ve buraya mutlaka Kül tablası yerleştirilmelidir.

SÖNMEMİŞ SİGARA İZMARİTİ + Yanıcı MADDE + OKSİJEN = YANGIN

–           Kül tablaları metal ve içinde Yanıcı madde olmayan çöp kutularına boşaltılmalıdır. Bazı Çöp Kovaları plastikten yapılmıştır. Plastik Yanıcı bir maddedir. Bu tür çöp Kutusuna veya içinde kağıt gibi Yanıcı madde olan bir yere sönmemiş izmarit düştüğünde yangın çıkabilir. Sigara izmaritlerinin söndüğü düşünülürken sönmemiş olması birçok yangının nedeni olmuştur.

SÖNMEMİŞ SİGARA İZMARİTİ + Yanıcı ÇÖP + OKSİJEN = YANGIN

VEYA

ÇÖP KUTUSU İÇİNDE Yanıcı MADDE

–           Restoran salonundaki ocakların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Bu ocakların restorandaki Yanıcı maddelerden uzak tutulması gerekir. Perdeler, flambe arabasındaki Yanıcı içecekler, araba üzerindeki veya masalardaki örtüler Yanıcı maddeyi oluşturabilir. Yangınla sonuçlanacak herhangi bir kazaya neden olmamak için, arabaların üzerindeki ocağın bir yerden bir yere giderken söndürülmesi gerekir.

OCAK + Alkollü İÇECEK + OKSİJEN = YANGIN

VEYA PERDE, ÖRTÜ VB.

–           Flambe arabalarının Tüpleri açık alanda değiştirilmelidir.Flambe arabalarının bazıları Butan Gazlı tüplerle çalışır. Bunların değiştirilmesi sırasında gaz kaçabilir. Gaz havada çabuk yayılan ve çabuk ateş alan bir maddedir. Uzakta olsa bile Yakıcı maddeye çabuk ulaşır. Bu yüzden tüpler kapalı mekan yerine açık alanda değiştirilmelidir.

GAZ YAKICI MADDE + + OKSİJEN = YANGIN

– Masa ve büfelerde yer alan mumlar devrilmeyecek bir şekilde konulmalıdır. Mumlar şamdanlara takılırken dikkatli olunmalı, yanarken yana eğilip eğilmediği kontrol edilmelidir. Masalara düştüğünde örtüleri tutuşturarak Yangına neden olabilir.

     MUM + ÖRTÜ GİBİ Yanıcı MADDE + OKSİJEN = YANGIN

-Gaz kokusu olan yerde hiçbir elektrikli alet çalıştırılmamalı, odanin Lambaları yakılmamalıdır.

GAZ ELEKTRİK KIVILCIMI + + OKSİJEN = YANGIN

– Yangınları önlemek için gerekli yerlere uyan Afişi ve levhalar asılmalıdır.

–           Yangın önleme; yangında müdahale ve tahliye konularında kişisel eğitilmelidir.

2 – Yangını söndürme YÖNTEMLERİ

Yangın söndürme, yangın çeşidine göre değiştiği için öncelikle yangın çeşitlerine bir göz atmakta Fayda vardır. Yangınlar Yakıcı ve Yanıcı Maddelerin çeşitlerine göre asagidaki gibi sınıflandırılabilir.

Belli Başlı yangın söndürme araç ve maddelerini asagidaki gibi sınırlayabiliriz:

Katı yakıt Yangınları: Kağıt, kumaş, plastik, ağaç vb. maddelerin yanmasıyla Oluşan yangınlardır. Bu tür Yangınlarda söndürme araç ve maddelerinin her türü kullanılabilir.

Sıvı yakıt Yangınları: Benzin, mazot gibi sıvı petrol ürünleri; yemeklik sıvı yağlar, bazı sıvı kimyasal Yanıcı Maddelerin oluşturduğu yangınlardır Bunları söndürmede su kullanılmaz Bu tür maddelerin çoğu sudan dahi hafif olduğu için suyun hemen üzerine

Çıkan Yanıcı madde yanmaya devam eder. Su Yanıcı maddeyi daha geniş alanlara yayabileceği için söndürme yerine, yangını Büyütür. Bu tür Yangınlarda toprak-kum, toz söndürücü, Köpüklü söndürücü, CCL söndürücü, yangın battaniyesi gibi yakıtın oksijenle ilgisini kesici maddeler ve araçlar kullanılır.

Gaz yakıt Yangınları: Gaz yakıtın yanması ile Oluşan çok tehlikeli yangınlardır. Gaz yakıtı Butan gazlar, doğal gaz gibi kaynaklardan oluşur. Eğer yapılabiliyorsa önce gazın Geldiği yerdeki vana kapatılmalıdır. Köpük söndürücü, CCL söndürücüler, yangın battaniyesi etkili olabilir, ancak büyük bir yangın ise yakınında durulmamalıdır.

Elektrikten kaynaklanan yangınlar:

Bu tür yangınlar elektriğin kısa devre yapmasından kaynaklanır. Sıvı söndürücüler ELEKTRİĞİ ileten maddeler olup yangını arttıracağından kullanılmamalıdır. En etkili madde CO2söndürücüdür.

YANGINLA MÜCADELE

Bu konuyu da yangın öncesi yangınla mücadele için yapılacak Hazırlıklar ve yangın anında yapılacak işler olarak iki aşamada inceleyebiliriz.

l-Yangın Öncesi Yapılacak İşler:

– Her şeyden önce binada yangın alarm sistemi kurulmalıdır.

– Binada Yangın anında kullanılacak çıkışlar hazır bir şekilde tutulmalıdır. Yangın çıkışları kilitli olmamalı, bu çıkışlar depo gibi kullanılıp

Eşyalar yığılmamalıdır. Çıkışları gösteren levha ve uyan yazılan bulunmalıdır.

– Gerekli yerlere yangın söndürücü araç ve malzemeler konmalıdır. Bunların periyodik Bakımları yapılıp çalışır durumda olmaları sağlanmalıdır.

– Kişisel yangın söndürme ve konukların tahliyesi konusunda eğitilmelidir. Yangın anında görev alacak ekipler oluşturulmalı; ne yapacakları öğretilmelidir. Zaman zaman tatbikatlar yapılarak eksikler giderilmelidir.

 

2 – Yangın Anında Yapılacak İşler:

– Yangın büyük ise derhal itfaiyeye haber vermek için yangın alarmı çalınmalıdır.

– Paniğe yol açmadan yönetim, kişisel ve Konuklar uyarılmalıdır.

Konuklara “ne YAPILACAĞI”, “toplanılacağı” Nerede bildirilmelidir.

– Binanın boşaltılmasına ve tahliye anında küçük çocuk ve yaşlılara yardımcı olunmalıdır.

– Asla asansör kullanılmamalıdır.

– Yangın küçükse söndürmeye çalışılmalı, söndürülmesi şüpheli ise oradan ayrılmalıdır. Yangının olduğu yerde gaz Tüpleri, boya çözücüleri varsa ve yangın bunlara ulaşabilir görülüyorsa hemen uzaklaşmalıdır.

– Yangının olduğu mahalden ayrılmadan kapı ve pencereler sıkıca kapatılmalı, yangının oksijen alması önlenmelidir.

– Elektrik kesilmeli, Gaz Vanaları kapatılmalıdır.

–           Itfaiye yangın yeri geldiğinde ve insanların olabileceği yerler hakkında bilgi verilmelidir.

Yangını söndürme

Çıkan bir yangını söndürmede sırasıyla Şunlar yapılmalıdır:

1 – Yangının çeşidini Belirleme: Yangının hangi tür Yanıcı maddeden (katı, sıvı, gaz, elektrik) kaynaklandığı belirlenmelidir.

2 – Uygun söndürücüyü seçme: Daha önce açiklanan Yanıcı madde türüne uygun söndürücü araç seçilmelidir.

3 – Yangını söndürme: Seçilen yangın söndürme metoduna göre yangın söndürülmelidir. Yangını söndürmek için, rüzgarın yönü, hava ile teması kesmek için söndürücüyü tutacağınız Açı; duracağınız mesafe dikkate alınmalıdır. Yangın battaniyesi yanan tüm alanı kaplayacak şekilde örtülmelidir.

Başa dön