Başkandan Mesaj

Satınalma Çevrim Süresi, 2019

Satınalma sürecinin başlangıcı ile bitişi arasında geçen ortalama zamandır.

Bu süreyi ölçmeden önce firmanızdaki satınalma sürecinin başlangıç ve bitiş tanımı net olarak yapılmalıdır.
Satınalma sürecinizin ne derece doğru işleyip işlemediğini görebilmek ve karşılaştırma yapabilmek için performans kriterlerine ihtiyaç vardır. Bu kriterler geçen yılın performans göstergeleri olabilir. Ancak; eğer aynı performans kriterleri kullanılırsa, karşılaştırılabilir olacağı için daha fazla fayda sağlayacaktır.
Aşağıda satınalma performansınızı ölçebileceğiniz ve diğer satınalmalar ile karşılaştırma yapabileceğiniz; ortak, genel ve faydalı 10 performans kriterleri verilmiştir .

Yıllık Maliyet Avantajları,
Yıllık bazda toplam maliyet avantajlarınız; satınalmanızın şirketinizin finansal başarısına sağladığı katkının önemli bir göstergesidir.
Satınalmanın Kontrolündeki Harcamalar / Toplam Harcamalar
Toplam harcamalar; şirketinizin ürün ve hizmetlere bir yıl boyunca yaptığı harcamalardır. Personel maaşları bu toplamın dışındadır. Satınalmanın kontrolündeki harcamalar ise; ödeme kararının satınalma tarafından verildiği veya kontrolü altında olduğu harcamalardır.
Bu oran, üst yönetimin satınalmanın yeteneğine ne derece güvendiğinin bir ölçüsüdür.

Yıllık Maliyet Avantajları / Satınalmanın Kontrolündeki Harcamalar
Bu oran, satınalmanın üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirdiğinin ve etkili satınalma yaptığının bir ölçüsüdür.

Satınalmanın Operasyonel Maliyetleri / Satınalmanın Kontrolündeki Harcamalar

Satınalmanın operasyonel maliyeti; şirketinizin satınalma departmanı olması için yaptığı harcamaları ifade etmektedir. Satınalma personeline yapılan ödemeler, ek hizmetler ve imkanlar, ekipman (araç, telefon v.s.), yazılım v.b. harcamalar bu maliyetin içine girer.
Bu oran, satınalmanızın maliyet verimliliğini gösteren bir ölçüdür.

Satınalma Yatırımın Geri Dönüşü
Nasıl ki bir yatırım yapılacağı zaman, yatırımın geri dönüş oranı hesaplanıyorsa; siz de satınalmanızdaki yatırımın geri dönüş oranını hesaplamalısınız. Başka bir ifadeyle;
Yıllık Maliyet Avantajları / Satınalmanın Operasyonel Maliyetleri
oranıdır.
Bu oran da, satınalmanızın maliyet verimliliğini gösteren bir ölçüdür.
Tedarikçi Zamanında Teslimat Oranı (Hedef : %100)
Bu kriter satınalmanın yönettiği tedarikçilerin, talepleri ne derece zamanında yerine getirebildiğini gösterir. ERP sistemleri ile ölçüm yapılıyorsa; teslimatın hangi aşamada biteceği doğru tanımlanmalıdır. Teslim şekline göre (ör : EXW bir anlaşma yapılmış ise teslimat tarihi, tedarikçinin üretim sahasından çıkış tarihi olmalı; DDP bir anlaşma yapılmış ise teslimat tarihi firmanızın deposuna giriş tarihi olmalıdır.) oran belirlenmelidir.
Tedarikçi Hata Oranı (Hedef : %0)
Hata Oranı; partisel bazda hatalı sevkiyat oranı veya parça bazında PPM (milyonda hata) olarak alınabilir.

Hatalı Parti Oranı = Hatalı Parti(Sevkiyat/Hizmet) Sayısı / Toplam Parti(Sevkiyat/Hizmet) Sayısı
Hatalı Parça Oranı = Hatalı Parça Sayısı / Toplam Parça Sayısı
Bu oran satınalmanın yönettiği tedarikçilerin doğru seçilip, seçilmediğini; sürekli iyileşme eğiliminde olup, olmadığını gösterecektir.

İç Müşteri Memnuniyet Derecesi (Hedef : %100)
Satınalmanız iç müşterilerinize bir değerlendirme formu hazırlayarak; sizi puanlamalarını isteyiniz. (Ör : 100 üzerinde satınalma performansının değerlendirilmesi. Kriterler : Siparişlerin Belirtilen Tarihte getirilmesi; Geri Dönüşlerin Zamanında Yapılması; Gerekli İlginin Gösterilmesi v.s..)
Üst yönetiminiz kabul ederse; iç müşteriler için bir değerlendirme sistemi kurulabilir. Bu şekilde bölümlerin puanları ile satınalmanızın puanını da karşılaştırabilirsiniz.
Bu puan; satınalmanızın iç müşterilerin taleplerini doğru şekilde yerine getirip, getirmediğinizi gösterecektir.
Satınalma çevrim süresi; satınalma sürecinin başlangıcı ile bitişi arasında geçen ortalama zamandır. Bu süreyi ölçmeden önce firmanızdaki satınalma sürecinin başlangıç ve bitiş tanımı net olarak yapılmalıdır. Bu tanımlama; talebin gelmesi ile siparişin depoya girmesi arasındaki süre olabileceği gibi; tedarikçi araştırmanın başlaması ile sözleşmenin imzalanması arasındaki süre de olabilir.
Bu oranlar; satınalmanızın verimliliğini gösterecektir.

Tedarikçi Önerilerinin Maliyet Avantajı
Satınalma oalrak (uygun gördüğümüz, stratejik) tedarikçilerimizdenmaliyet tasarrufu, gelir artışı gibi konular için öneri talep ederiz ve bunu bekleriz. Bu önerileri takip eder ve ölçeriz. Uygulanabilir olanları hayata geçiririz.
Tedarikçiler ile işbirlikçi çalışmalar günümüzde standart bir iş olarak kabul edilmekte ve sürekli olarak artmaktadır. Firmalar (ana sanayiler) kendilerini ifade ederlerken; artık tedarikçilerini de ifade ediyorlar. Tedarikçileri ile kendilerini bir bütün ve daha büyük bir güç olarak ele alıyorlar.
Tedarikçileri öneri vermeye ve iyileştirici çalışmalar yapmaya motive etmek te gerekir. Bu tedarikçi ödüllendirme, onurlandırma, ortak organizasyonlar şeklinde olabilir.
Bu oran; tedarikçileriniz beyin gücünü ne derece kullandığınızı da gösterir.

——————————————————————————————————————————————————————————

Değerli Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri; 2018

Bilindiği üzere kar marjlarının azalması, fiyatların piyasa veya müşteriler tarafından belirlenmeye başlaması ile şirketlerde

Satınalma fonksiyonunun önemi de giderek artmaya başladı. Uzun vadede en ucuz fiyatı yakalayabilen ve bunu rakiplerinden

daha ucuza elde edebilen satınalma birimleri, şirketlerinin rakiplerine göre önde olmasına büyük destek sağlıyor. Şirketlerin

ürettiği ürünlerin satış maliyetlerinin içinde satınalınan kalemlerin maliyetlerinin %70-%90 arasında değiştiği düşünülürse

satınalma fonksiyonunun ne denli büyük öneme sahip olduğu daha kolay anlaşılabiliyor.  Artık şirketler sadece pazarlama

ve/veya satış fonksiyonları ile rekabette öne geçemeyeceklerini görüyorlar ve satınalma fonksiyonlarına daha fazla yatırım

yapıyorlar.

Satınalma fonksiyonu, uzun vadede birim maliyetleri düşürmeye odaklanmış durumda. Dikkat edin! Kısa vadede demiyoruz.

Uzun vadedeki birim maliyeti şu şekilde hesaplıyoruz:

Uzun vadedeli birim maliyet = Kısa vadedeki birim maliyet (tedarikçinin fatura fiyatı + nakliyeler + sigortalar + diğer

operasyonel maliyetler) + Kalitesizlik Maliyeti.

Kalitesizlik maliyetini de ölçülebilir ve ölçülemez olarak ayırıyoruz. Üretim kaybı, hasar bedeli, kontrol gideri, çabuk yıpranma

bedeli ölçülebilir grupta olup kısa vadede hesaplanabilirken; müşteri kaybı, pazar kaybı, imaj kaybı, güven kaybı gibi

ölçülemez maliyetler ise şirketleri uzun vadede de etkileyebiliyor. Bu maliyetleri oluşturmadan ürünleri ve/veya hizmetleri

temin etmeye çalışan Satınalma fonksiyonunun ne derece büyük bir sorumluluk aldığı açıkça görülebiliyor.

“Doğru Fiyat” olarak ta ifade ettiğimiz uzun vadedeki en ucuz fiyata ulaşmak kolay değil tabii ki. Doğru Fiyat Yol Haritasına

baktığımızda; Doğru Fiyat’a giden yolun Doğru Malzeme/Hizmet, Doğru Üretim Yöntemi/Teknoloji ve Doğru Tedarikçi

kriterlerinin yerine getirilmesi gibi zorlu ve uzun vadeli süreçlerden geçmesi gerekiyor.

Tüm bunları başarmak için şirketlerde güçlü bir SATINALMA fonksiyonu yaratmak gerekiyor.  Güçlü bir satınalma fonksiyonu

yaratmanın adımlarını şu şekilde sıralayabiliriz :

 • Satınalma Vizyonunun Şirketin Ana Vizyonuna Uygun Hale Getirilmesi
 • Satınalma vizyonu, şirketin ana vizyonu ile paralel olmalıdır. Örneği; şirketiniz, dünyada sektöründeki ilk 5 firma
  arasında olmak istiyorsa, satınalma’nın sadece yerel fonksiyonları değil global fonksiyonlarının da oluşturularak,
  global rekabete uygun hale getirilmesi gerekiyor.
 • Stratejik Satınalma Anlayışının Oluşturulması
 • Türkiye’de birçok firmada gördüğümüz en büyük problemlerden birisi : Eskiden kalma satınalma dediğimiz klasik
  satınalma anlayışı ile günümüz koşullarında rekabet etmek. Günümüzde; talep geldikten sonra süreci başlatan, en az
  üç alternatif alarak doğru fiyatı yakaladığını düşünen, talebin onaylarının peşinde koşan, tedarikçiye sipariş açan,
  siparişi takip eden, gerekirse kendi temin eden, kesintisiz tedarik anlayışı ile günü kurtarmayan çalışan “Klasik
  Satınalma”; yerini talebi önceden gören, doğru fiyatı stratejileri ile yöneten, bütçelerin yürütüldüğü, siparişi ihtiyaç
  noktalarında kaydırarak kontrolü sağlayan, doğru tedarikçiyi seçen, koruyan, geliştiren ve işbirliği çalışmaları ile
  şirketine fayda sağlayan, anahtar tedarikçileri ile tüm koşulları belirleyici sözleşmeler yapan, tüm bunları sistematik
  olarak ERP üzerinde yürütebilen, sürdürülebilir satınalma anlayışı ile geleceği kurtadan bir “Stratejik Satınalma”ya
  bırakmak durumundadır.
 • Satınalma Organizasyonunun ve Ekibinin Düzenlenmesi
 • Şirketler öncelikle Satınalma bölümünü şirket içinde doğru yere koymalıdırlar. Aksi halde, strateji üreteren bir
  satınalma yerine; (üretim bölümünün altındaki bir satınalma bölümü için) hizmetçilik eden; (finans bölümünün
  altındaki bir satınalma bölümü için) para harcayan; (tedarik zincirinin altındaki bir satınalma için) günü kurtarmaya
  çalışan satınalma haline gelinir ki böyle ortamlarda zaten satınalmanın varlığından bahsedilemez. Bu sebeple güçlü
  bir satınalma için Satınalma Bölümü, Genel Müdür gibi üst pozisyonlara bağlanarak, diğer bölümler ile eşit seviyeye
  getirilmelidir.
  İkinci olarak; satınalmanın kendi içindeki organizasyonun tüm bu beklentileri karşılayacak hale getirilmesi
  gerekmektedir. Günümüzde Türkiye’de malzeme planlamanın ve tedarik operasyonlarının satınalmanın bünyesinde
  yürütülmeye devam etmesi görülen en büyük hatalardandır. Bu fonksiyonları ayıramayan şirketlerin bir karmaşıklık
  içinde uğraşarak günü kurtarmaya odaklandıklarını görüyoruz.
  Üçüncü olarak; belirlenen doğru organizasyon şemasındaki pozisyonlar için doğru ekibin oluşturulması gerekiyor.
  Doğal olarak günümüz satınalma profesyonellerinin eski yıllardaki gibi elinde bir kağıt ile talepleri toplayıp, bu
  talepleri temin eden satınalmacılardan farklı olarak tüm bu fonksiyonları yerine getirebilecek şekilde vizyonel,
  araştırmacı, global, sürekli gelişen ve geliştiren, iletişim kabiliyeti yüksek, yaratıcı, gelişmeleri takip eden, sistematik,
  müzakereci, fiyatları ve tedarikçileri yönetebilen, etik  özelliklere sahip ve mükemmelliği hedefleyen profesyoneller
  olması gerekmektedir.
   
  Sağladıkları maliyet tasarrufları ile şirketlerin karlılıklarına destek olan Satınalma Bölümleri gelecekte teknolojiyi çok daha
  iyi kullanabilen, mobil hareket edebilen, daha fazla sürdürülebilir satınalma stratejileri üreten ve uygulayan iş birimleri
  olarak şirketleri için önemli bir bölüm olmaya devam edeceklerdir. “TÜRKİYE OTEL SATINALMA MÜDÜRLERİ EĞİTİM DERNEĞİ “
  Olarak “Satınalma Meslek Standartlarının Oluşturulması”, “Satınalma Profesyonelleri Arasında Bilgi Paylaşımı
  Sağlanması”, “Sürdürülebilir Satınalma Çalışmalarının Yürütülmesi” ilkeleri ile Satınalma Mesleğinin Saygınlığını ve
  Satınalma Bölümünün Önemini arttırmaya devam edeceğiz.

——————————————————————————————————————————————————————————

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı / Sayın; Menderes TÜREL’i makamında ziyaret ettik.

 

Sayın, Belediye Başkanımızın daveti üzerine, makamını ziyarette bulunduk.

Derneğimizin projelerini, gelecek hedeflerini ve vizyonumuz hakkında istişare yaptık.

Sayın, Başkan tarafından derneğimizin bu ölçüde değer görmesi bizi ve dernek üyesi

arkadaşlarımızı gurarlandırdı.

 

Destek ve ilgilerinden dolayı Sayın Mendres TÜREL’e ,

Derneğimizin Yönetim Kurulu adına Teşekkür ederiz.

 


2017 Başkandan Mesaj

Merhaba sayın paydaşlarımız,

Türkiye’de tatil köyü, Avm, hastaneler dahil bütün bu tesislerde ticaretin zincir halkaları olan siz tedarikçi firmalarımız ile gönül birliği yapmaktan mutlu olduğumuzu belirterek sözlerime başlamak isterim. Çünkü sizler ve bizler, bir bütünün parçalarıyız. Yapmış olduğumuz proje ve çalışmaların bu anlamda iki yönlü olduğunu söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay, Maritim Pine Beach’te, ‘’SATINALMA GASTRONOMİ TEKNİK TEDARİK ‘’ buluşmasının ikicisini gerçekleştirdik.Dermeğimiz ve Linos Ajans’ın katkılarıyla 1040 konaklamalı toplantımızla geçen yılın rekorunu kırmış olduk. 320 günlük ziyaret ile ,dermek faaliyetlerimiz ile geldiğimiz bu noktayı daha ilerilere hep birlikte taşıyacağız.‘’Türkiye’de İlkleri Osmed Yapar ‘’sloganıyla sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra dernek olarak,sizleri tesislerle buluşturan, sizleri temsil eden OSMED Satınalma Dünyası Dergimizin hakkını da vermemiz gerek.2000 tesise giren ve 5000 okuma endeksine ulaşan dergimizi, satınalma müdürlerimize ve diğer departman müdürlerimize ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yapılanmayla ilgili, yeni dönemde de önemli çalışmalar yapmaya ve daha da büyümeye devam edeceğiz..Öncelikle sizlerin randevularını alarak yaptığımız görüşmelerle, ekibimizle yaptığımız medya ve pazarlama stratejileri ile ilerliyoruz.Zira sizler varsanız bizler varız.Paylaşmanın bizim için önemli olduğunu sizlere her platformda dile getiriyoruz.Bizler; hayatımızı meşgul eden egoları, bizleri öteleştiren ve ayrıştıran her şeyi iletişim dünyamızdan çıkarttık.Başta Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz olarak, tek bir eliz.Bunun bilinmesi bizim için önem arz etmektedir. OSMED olarak öncelikle eğitim derneği olduğumuzu hatırlatmak isterim.Bizim çalışma prensiplerimizde siz çözüm ortaklarımızla işbirliği ve sesimiz olma karşılıklıdır .Hiç bir zaman tek taraflı olamaz.Çalışma sistemlerimizi karşılıklı gözden geçirerek kendimizce geçerli pozitif sebepler yaratarak , yol haritamızda beraber hamleler yaparak , turizm ticari dünyasında önemli ve anlamlı bir yerde olmalıyız. Türkiye’de Otel Satınalma Müdürlerimizin Akdeniz Üniversitesi’nden uzaktan eğitim ile, akredite edilmiş belgelerini de Şubat sonu ya da Mart başı gibi büyük bir törenle dağıtacağız. Ama bizler bununla da yetinmeyip,siz tedarikçi firmalarımızda görev yapan pazarlama departmanlarındaki arkadaşlarımızla da bu yönde eğitimler yapmak gerektiğini düşünüyor bu yönde çalışmalar yapıyoruz.  Turizm dünyasında sizlerle ve sizlerin de haklarını koruma adına, tedarikte düşük fiyatlarla sezonu kurtaralım mantığından uzaklaştık. Tatlı rekabetin getirilerini öğrendik. Kaliteli ürünün mantıklı ve akıllı satınalma pencerenizden bakarak sürdürülebilir olması gereğini hep dile getirdik. Bunun yanı sıra Valiliğimizin Denetleme Komisyonu için sizlerin haklarını savunma ve haksız rekabete dur demek amaçlı bir yazılı resmi teklifte bulunduk.Bu bizler ve sizler için çok önemli bir aşamadır.Bu çalışmaların sonuçlarını, beraberce görüp geliştireceğiz. Çok yakında büyük bir emek verdiğimiz satınalma platformu yazılımımızın bitmek üzere olduğunu müjdelemek isterim.Bu sistemde her departmandan 2 firma olacak.Teklif bazında sizleri sisteme üye yaptığımızda, sizlere öncelik tanınacaktır .Bu sistem aracılığı ile çalışmanın kolaylığını göreceksiniz. Bu çalışmaların değerlendirmeleri ve iletişim halinde olabilmek için; her Cumartesi derneğimizin merkezinde toplantılar yapacağız.Paylaşmak istediğiniz fikir ve projeleriniz için, toplantıların önemli olduğunu düşünüyoruz.Siz değerli tedarikçi firmalarla bir araya gelmeyi umut ediyor ve sizleri davet ediyoruz.. İşlerinizde kolaylık ,başarı ve bereket diler, saygılar sunarım.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

2016 Başkandan Mesaj

Sayın Üyelerimiz,

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay eğitim ağırlıklı bir etkinli gerçekleştirdik.Organizasyonumuzun çok verimli geçtiğine dair aldığımız geribildirimlerden mutluyuz.Ama bununla yetinmeyerek,sizlerin de katkıları ile her yıl daha iyiye gideceğimizi de biliyoruz. OSMED’in ilk ve en önemli ilkesi ve hedefi eğitimdir. Bu noktadan hareketle, Türkiye’deki ilgili pek çok derneğin çalışmalarını inceleyerek; önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz, farklılık yaratacak, sizlere yıllarca hizmet verecek eğitim içerikli bir yapı ile kurulduk. Bu yolda da devam etme kararındayız. Bu gün bu koltuklarda biz varız ama yarın olmayacağız. Genç kadrolara sahip çıkacak, onların önünü açacağız. Bundan sonra yeni bir süreç ve yeni bir dönem bizleri bekliyor. Yakın zamanda yönetimimizle bir araya gelerek, 2015 yol haritamız ve projelerimizi sizlere sunacağız. 2014 yılında başlattığımız eğitim seferberliğinin, oluşturulan satınalma platformunun, cv’lerinize yansıyacak olması bizim açımızdan çok önemli. Bu konuda yola başladığımız günleri düşünerek, nereden nereye geldiğimizi görüyor, bu başarılı sürece şükrediyorum. Tabi ki bu başarının sırrı bu konuda önce yönetimdeki kıymetli arkadaşlarımız ve siz üyelerimizin sahiplenerek bizlere vermiş olduğunuz desteklerdir. Biliyorsunuz, medya planlamamız temeli sağlam şekilde aralıksız devam ediyor. Dergimiz 2000 tesise ulaşıyor ve okuma endeksi şimdiden 5000’i geçti. Yeni dönemde gastronomiye daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda bize gelen talepleri önemsiyoruz. Satınalma dışındaki departmanların bizlere sahip çıkmaları ise ayrı bir mutluluk. Aynı şekilde teknik departmanların da bu yöndeki işbirliği düşünce ve taleplerine göre planlamalarımız olacak. OSMED bu konuda paylaşımcı bir dernek. Bunu her platformda anlatmaya ve göstermeye gayret ediyoruz. Sizlerin de dergiye katkılarınızı bekliyoruz. Zira karşılaştığımız zorlukları aşmak ve daha önemlisi daha geniş kitlelere sesimizi duyurmak buna bağlı. Bu arada özellikle satınalma konusunda akredite edilmiş Akdeniz Üniversitesi ile ortaklaşa hazırladığımız eğitimlerimiz devam ediyor. Hafta araları sürekli toplantılar yaparak Profesör hocalarımızla bu konuda müzakereler yapıyoruz. Onların da bizlere bir eleştirisi var. Daha çok katılım istiyorlar. Ben de bu konuda elimizden geleni yapacağımıza sizlerle yaptığım görüşme lerden yola çıkarak söz verdim. Mevcut eğitimlerimiz devam ederken, yeni eğitim programlarına da start verdik. Seçilenler Eğitim Kurumu’nun eğitim kadrosuyla toplantı yaptım. Profesyonel bir ekip oluşturmuşlar. Kadroyu sizlerle tanıştıracağız. Tesislere eğitim vermek için hazırlık yapılıyor. Diğer yandan insan kaynaklarına bir görüşme sağlayarak hem derneğimizin vizyon ve çizgisi adına, hem de derneğimize destek adına çok güzel bir oluşuma hazırlanmışlar. Bu çalışmaların yansımalarını kısa zamanda hep beraber göreceğiz. Daha fazla meslektaşımıza ulaşabilmek için, örgütlenmenin önemini biliyoruz. Bu kapsamda yakın bir zamanda Bodrum OSMED şubesini açıyor olduğumuz müjdesini vermek isterim. Meslektaşlarımız iş alanında Marmaris, Bodrum ve Fethiye’yi kullanıyorlar. Bu konuda aldığımız eleştiri ve teklifleri değerlendirdik. Şimdi onlara hizmet götürebilmenin gururunu yaşıyoruz. Arkasından İstanbul çalışmalarını hızlandıracağız. Zira İstanbul Türkiye ekonomisinin mihenk taşı. OSMED’ in İstanbul’a; İstanbul’un OSMED’e ihtiyacı var. Ancak, tüm bu çalışmaların sağlıklı yürüyebilmesi ve yeni, kapsamlı projelerin hayata geçirilebilmesi için aidatların düzenli ödenmesi, bağışlar adına yeni kaynakların bulunması çok büyük önem arzediyor. Üzülerek bunu hatırlatmak durumundayım. Ocak ayının 15 ine kadar 2014 beyannamelerini dernekler odasına bildirmemiz gerekiyor. Konunun önemini bir kez daha vurgulamak isterim. İşlerinizde başarılar diliyor saygılarımı sunuyorum. Murat ARINCI OSMED Yön.Krl.Bşk.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

BAŞARININ FORMÜLÜ

Başarıyı önemsiyorum…
Bunun nedeni şu; mutluluk için tek başına huzur yeterli değil, üzerine biraz başarı da ilave etmemiz gerekiyor.

Elbette başarının tanımı kişiden kişiye değişecektir.
Disiplinli olmak çok önemli; yetenekli olmanın da payını inkar ediyor değilim diğer yandan pek çok konuda disiplinli olabilmek yeteneğin önüne geçebilir.

Disiplin dediğimizde motivasyondan da bahsediyorum aslında…

Güçlü nedenleri olan kişi nasılları aşacaktır!..

Motivasyonun en önemli parçalarından birisi kesinlikle nedenlerdir, bu nedenle bir şeyi neden başarmak istediğinize dair çok sayıda nedeniniz olmalı, bunları yazmalı ve sık sık kendinize hatırlatmalısınız!!!

Başarı için disiplin kadar istekli olmak da çok önemli!.. İsteğimizi korumak için de umutlu olmak gerekiyor. Umutlu olmak ve pozitif düşünmek ya da iyimser yaklaşım arasında çok yakın ilişkiler var.

Bir isteğiniz olduğunda daha çok isteğinizin gerçekleşme durumunu hayal ediyorsanız başarıya ulaşmanız kolaylaşacaktır; aksi halde isteğinizin gerçekleşmeme durumu yaşanabilir.

Başarı için odaklanmak da önemlidir; ama burada dengeye dikkat edin, bir konuda başarıyı elde edeceğiz diye hayatımızın tüm dengesini alt üst etmeyelim lütfen…

Ve sabır; başarının olmazsa olmazı, kimse bir günde başarmadı; emek verdiler, beklediler, emek vermeye devam ettiler ve başardılar.

Uzun süreli başarı yolculuklarında psikolojik stresi yönetebilmek çok önemlidir; elbette kendimizi kötü hissettiğimiz günler de olacak, işte bu dönemlerde çevremizden destek alabilmek önemlidir…

Son olarak da amaçtan bahsetmek istiyorum; başarmak istediğiniz şey hem sizi hem de içinde yaşadığınız toplumu geliştirecekse işte o zaman yaptığımız şeyden büyük keyif alırız…

Kendinizi başarılı hissedeceğiniz muhteşem günler diliyorum…

Başa dön