Muttalip GÖKÇEN | Teknik Müdür

OTEL İŞLETMELER DE;  SU YUMUŞATMA REJENERASYON TUZLAMA NEDİR?

Su şartlandırma ( yumuşatma ) yöntemleri, besleme suyunu sisteme girmeden önce suyu yumuşatma  işidir.bir çok işletmelerde ham su olarak sertliği oldukça yüksek olan kuyu suları kullanılmaktadır.bu kadar yüksek sertliğin ve bazı diğer safsızlıkların su sistemleri proseslerine kimyasal şartlandırma ile tamamen giderilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, su önce bir yumuşatma devresinden geçirilerek önce fazla sertliği alınmalıdır.

Filttrasyon: suyun bir fiziki filtreden geçirilmesiyle, filtre gözeneklerinden geçemeyecek büyüklükteki kum, kil ve bazı organik maddeleri ayırma işlemidir.

İyon değişrirme: suyun doğal ya da sentetik reçinelerden geçirilmesi ile çözülmüş katıların giderilmesi işlemidir. Mineraller suda çözündüklerinde iyon adı verilen elektirik yüklü parçacıklar oluştururlar. Belirli doğal ve sentetik maddeler, su içindeki mineral iyonlarını diğerleri ile değiştirerek giderme yeteneğine sahiptirler.örnek olarak, suyun katyon değiştirici bir yumuşatıcıdan geçirilmesi ile kalsiyum ve mağnezyum iyonları, sodyum iyonlarıyla yer değiştire bilir. Böylece suyun sertliği giderilmiş olur.iyon değiştirici reçinelerin su daki iyonları gidermek için sınırlı bir kapasiteleri vardır.

Rejenerasyon – tuzlama nedir? İyon değiştirme işleminin tersi olan rejenerasyon çevrimi, geri yıkama, reçine yatağına tuzlu su emişi ve durulamadan oluşur. Geri yıkama ile reçine tanecikleri birbirinden ayrılır ve de tuzlu su ile muameleye hazır hale getirilir. Geri yıkamada su akış hızına dikkat edilmesi gereklidir. Reçine yatağının akışkanlaşmasına ve sistemden atılan su ile reçine kaybına izin verilmemelidir. Cihaz 5 – 10 dakika ters yıkamalıdır. rejenarasyonda % 15-20 ‘lik tuz çözeltisi kullanılır. Çözelti 45-60 dakika cihazdan geçirilir.

Bir litre Reçine için 150-200 gr tuz kullanılmalıdır. Cihazın tuzlu su çözeltisi ile teması esnasında, iyon değiştirici reçine tankından dışarı atılır. Reçine sonraki kullanım için hazır hale gelmiş olur.

Su yumuşatma sistemlerinden geçirilen suların sertliğini sıfıra indirmek mümkündür. Zaman zaman az miktarda sertlik kaçağı görülebilir. Söz konusu sertlik kaçağı rejeranasyon esnasındaki tuz miktarı artırılarak giderilebilir. Ancak ham su TDS değeri artıkça yumuşatma sistemi çıkışındaki sertlik kaçağı dahada artıracak.

Reçinelerin kirlenerek su yumuşatma kapastelerinin düşmesi söz konusudur. Bu nedenle yılda bir tank reçinelerinin değişmesi gerekir. Tandem yumuşatma cihazlarının yılda bir genel bakımı yaptırılmalıdır.

SU BULANIKLIĞI VE KİRLİ OLMAYI SEVMEZ.

BERRAK VE TEMİZ OLMAYI SEVER.

Başa dön