Osmed Marmara

Mustafa KURT

OSMED MARMARA | BYK Eğit. Sorum. Bşk.

01/05/2019

TURİZMDE SON DÖNEMDE BİR  CANLANMA!

2018 yılı son altı aylık dönemine baktığımızda ülkemiz genelinde turizm de bir canlanma yaşanıyor ve yaşanmaya da devam ediyor. Bu da gösteriyor ki ya da benim izlenimlerim bu yönde, artık her kesimden bütün sivil toplum örgütleri ellerini taşın altına koyuyorlar ve koymaya da devam etmelidirler.

Hatta sivil toplum kuruluşları birbirleri ile adeta takım çalışması yapmaya başladılar. Ülke turizimimiz için neler yapabiliriz neler yapmalıyız konulu paneller veya farklı etkinlikler yaparak göz dolduruyorlar.
Sektörel verilere göre 2018 Kasım ayı turist sayısında % 96 artış olmuştur. Özellikle Antalya bölgesine gelen Avrupalı turist sayısında artış gözlenmiştir.

Toplumda her şeyin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için insanların görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri gerekir. İşi ehline teslim etmek deyimi de buradan gelmektedir. Bir işin en iyi şekilde yapılması işlerin yolunda olduğunu gösterir. İşi en iyi şekilde yapmak o işi en iyi şekilde bilmek anlamına gelir.
Toplumda belli bir düzenin oluşması, adaletin sağlanması ve kişilerin hak ettikleri yere gelmesi işin ehline teslim edilmesi ile ilgilidir. Özellikle devlet yönetiminde işin ehlinine teslim edilmesi bir toplumun kaderini doğrudan etkiler. İşte ülkemizde bunun en güzel örneği Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Turizmde canlanmanın en önemli sebebi sektörün alanında uzman birine teslim edilmesidir.

Bahsetmek istediğim T.C. Kültür ve Turizm Bakanımızın (Sn. Mehmet Nuri Ersoy) turizm sektörünün içinden gelmesi 33 yıllık bir sektör geçmişi olması ve turizmdeki sıkıntıları çok iyi bilmesidir. Bakanımız göreve geldiği günden beri durmaksızın turizm acentaları temsilcileri, çeşitli turizm dernek ve kuruluşları ile istişare toplantıları yaparak sorunlara çözüm odaklı yaklaşmıştır. 


Turizmcilerin beklentileri ve sorunları çok fazla, bu beklenti ve sorunların çözümü ancak birlik ve beraberlik içinde çalışmakla mümkün olacaktır. Bakanlık ve turizmcilerin çok sık istişare toplantıları yaparak ortak payda da birleşmeleri gerekmektedir. 


OSMED Başkanımız sayın Murat Arıncı beyin dediği gibi sektör, insanların beş duyu organına hitabedecek durumda olmalıdır. Ülkemiz sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfus potansiyeli ve bunun gibi nedenlerle son yıllarda önemli bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. Bununla birlikte sahip olduğu potansiyelini yeterince değerlendirebildiği de söylenemez. Sahip olduğumuz yöresel değerler ise bu noktada bize önemli fırsatlar yaratmaktadır. Özellikle yöresel değerlerin ziyaretcilerin gastronomi ve beş duyusuna hitab edebilecek şekilde etkin sunumu ile duygusal anlamda etkili bir bağ kurulabilecek, ülkemizin tercih edilebilirliği arttırılabilecektir. 


Bu konuda temennim Avrupa ile ilişkilerimizin güçlendirilerek Avrupalı turist sayının artmasıdır.